fbpx

การลงคะแนนได้สิ้นสุดลงแล้ว

รายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreams" ที่คุณและคนทั้งประเทศจะร่วมเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของรายการ

โดยเราได้คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทั้ง 5 ที่ ได้แก่

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
 • ภาคใต้
 • ภาคเหนือ
 • ภาคกลาง (กรุงเทพฯ)
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 120 คน ในการเข้าไปแข่งขันในรายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreamsต่อไป

ขอบคุณทุกคน.

ติดตาม​การประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบต่อไปเร็วๆนี้

Auditions - Region Voting

การลงคะแนนปิดวันที่ 31 กรกฎาคมเวลา 23:59 น.!!


ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) VOCAL ผู้สมัครหญิง : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 31 คน ใครจะผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในรายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreams“ ต่อไป

วิธีการโหวต :

 • คุณสามารถลงคะแนนได้ 1 ครั้ง / วัน
 • คลิกที่ภาพของผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อรับชมวิดีโอ
 • เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
 • คลิก "Captcha" ก่อนจากนั้นคลิกปุ่ม "VOTE"

ที่คุณชื่นชอบ โดยคลิกไอคอน "หัวใจ
หมายเหตุ :

 • เมื่อคลิกที่ไอคอน "หัวใจ" จะถูกนับเป็น 1 คะแนน ทันที
 • สามารถเข้ามาโหวตอีกครั้งในวันถัดไป

การลงคะแนนปิดวันที่ 31 กรกฎาคมเวลา 23:59 น.!!


ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) VOCAL ผู้สมัครหญิง : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 31 คน ใครจะผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในรายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreams“ ต่อไป

วิธีการโหวต :

 • คุณสามารถลงคะแนนได้ 1 ครั้ง / วัน
 • คลิกที่ภาพของผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อรับชมวิดีโอ
 • เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
 • คลิก "Captcha" ก่อนจากนั้นคลิกปุ่ม "VOTE"

ที่คุณชื่นชอบ โดยคลิกไอคอน "หัวใจ
หมายเหตุ :

 • เมื่อคลิกที่ไอคอน "หัวใจ" จะถูกนับเป็น 1 คะแนน ทันที
 • สามารถเข้ามาโหวตอีกครั้งในวันถัดไป

การลงคะแนนปิดวันที่ 31 กรกฎาคมเวลา 23:59 น.!!


ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) VOCAL ผู้สมัครหญิง : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 31 คน ใครจะผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในรายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreams“ ต่อไป

วิธีการโหวต :

 • คุณสามารถลงคะแนนได้ 1 ครั้ง / วัน
 • คลิกที่ภาพของผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อรับชมวิดีโอ
 • เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
 • คลิก "Captcha" ก่อนจากนั้นคลิกปุ่ม "VOTE"

ที่คุณชื่นชอบ โดยคลิกไอคอน "หัวใจ
หมายเหตุ :

 • เมื่อคลิกที่ไอคอน "หัวใจ" จะถูกนับเป็น 1 คะแนน ทันที
 • สามารถเข้ามาโหวตอีกครั้งในวันถัดไป

การลงคะแนนปิดวันที่ 31 กรกฎาคมเวลา 23:59 น.!!


ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) VOCAL ผู้สมัครหญิง : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 31 คน ใครจะผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในรายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreams“ ต่อไป

วิธีการโหวต :

 • คุณสามารถลงคะแนนได้ 1 ครั้ง / วัน
 • คลิกที่ภาพของผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อรับชมวิดีโอ
 • เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
 • คลิก "Captcha" ก่อนจากนั้นคลิกปุ่ม "VOTE"

ที่คุณชื่นชอบ โดยคลิกไอคอน "หัวใจ
หมายเหตุ :

 • เมื่อคลิกที่ไอคอน "หัวใจ" จะถูกนับเป็น 1 คะแนน ทันที
 • สามารถเข้ามาโหวตอีกครั้งในวันถัดไป

การลงคะแนนปิดวันที่ 31 กรกฎาคมเวลา 23:59 น.!!


ภาคกลาง (กรุงเทพฯ) VOCAL ผู้สมัครหญิง : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 31 คน ใครจะผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในรายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreams“ ต่อไป

วิธีการโหวต :

 • คุณสามารถลงคะแนนได้ 1 ครั้ง / วัน
 • คลิกที่ภาพของผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อรับชมวิดีโอ
 • เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
 • คลิก "Captcha" ก่อนจากนั้นคลิกปุ่ม "VOTE"

ที่คุณชื่นชอบ โดยคลิกไอคอน "หัวใจ
หมายเหตุ :

 • เมื่อคลิกที่ไอคอน "หัวใจ" จะถูกนับเป็น 1 คะแนน ทันที
 • สามารถเข้ามาโหวตอีกครั้งในวันถัดไป

การลงคะแนนปิดวันที่ 15 กรกฎาคมเวลา 23:59 น.!!

ภาคใต้ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 31 คน
ใครจะผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในรายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreams“ ต่อไป

วิธีการโหวต :

 • ในแต่ละภาคคุณสามารถโหวตได้ 1 ครั้ง / วัน
 • คลิกที่ภาพของผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อรับชมวิดีโอ
 • เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ที่คุณชื่นชอบ โดยคลิกไอคอน "หัวใจ

หมายเหตุ :

 • เมื่อคลิกที่ไอคอน "หัวใจ" จะถูกนับเป็น 1 คะแนน ทันที
 • สามารถเข้ามาโหวตอีกครั้งในวันถัดไป

การลงคะแนนปิดวันที่ 15 กรกฎาคมเวลา 23:59 น.!!

ภาคเหนือ : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 44 คน
ใครจะผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในรายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreams“ ต่อไป

วิธีการโหวต :

 • ในแต่ละภาคคุณสามารถโหวตได้ 1 ครั้ง / วัน
 • คลิกที่ภาพของผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อรับชมวิดีโอ
 • เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ที่คุณชื่นชอบ โดยคลิกไอคอน "หัวใจ

หมายเหตุ :

 • เมื่อคลิกที่ไอคอน "หัวใจ" จะถูกนับเป็น 1 คะแนน ทันที
 • สามารถเข้ามาโหวตอีกครั้งในวันถัดไป

การลงคะแนนปิดวันที่ 15 กรกฎาคมเวลา 23:59 น.!!

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) : ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 33 คน
ใครจะผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันในรายการ “สู้เพื่อฝัน...Battle of Dreams“ ต่อไป

วิธีการโหวต :

 • ในแต่ละภาคคุณสามารถโหวตได้ 1 ครั้ง / วัน
 • คลิกที่ภาพของผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อรับชมวิดีโอ
 • เลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ที่คุณชื่นชอบ โดยคลิกไอคอน "หัวใจ

หมายเหตุ :

 • เมื่อคลิกที่ไอคอน "หัวใจ" จะถูกนับเป็น 1 คะแนน ทันที
 • สามารถเข้ามาโหวตอีกครั้งในวันถัดไป

Follow Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
02 261 6290
(เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
09:00 - 18:00 น.)

(c) 2019 ODYSSEY International Co LTD. All rights reserved. Channel 7 logo is a trademark of Bangkok Broadcasting & Television Company Limited Channel 7.
ODYSSEY International is a limited company, headquartered in Seoul, South Korea.

Follow Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
02 261 6290
(เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
09:00 - 18:00 น.)

(c) 2019 ODYSSEY International Co LTD. All rights reserved. Channel 7 logo is a trademark of Bangkok Broadcasting & Television Company Limited Channel 7.
ODYSSEY International is a limited company, headquartered in Seoul, South Korea.